Produkter

KRUTHANSSON AB

 

Sprängmattor

 

 

2,5x3m 6w 450kg

 

3x4m 6w 900kg

 

3x5m 8w 1150kg-*finns i lager*

 

3x6m 8w 1350kg

 

 

Kontakta oss för priser!

 

Vi erbjuder återtag av förbrukade mattor.

Demex

 

Sten,- berg - och betongspräckare.

Med Demex undviks skador på omgivande objekt och byggnader, vilket lätt kan uppstå med konventionell sprängteknik.

 

När Demex blandats med vatten, expanderar och hårdnar massan.

Expansionskraften överstiger 75 MPa, dvs 7500 ton/m² (För att spräcka berg och betong krävs i allmänhet 15 MPa).

 

Expansionen fortsätter även efter det att sprickor uppstått i objektet.

 

På så sätt ökas sprickvidden, vilket underlättar borttransporteringen.

 

Vattenbegjutning av sprickorna påskyndar spräckningen.

 

Förloppet är ljudlöst, dammfritt, vibrationsfritt och åstadkommer ingen splitterverkan eller gasutveckling.